Sisustus­suunnittelijat


VERKOSSA

Tietosuojaseloste

Päivitetty 26.3.2020

1. Rekisterin pitäjä
Glowdia Oy (“Glowdia”)
Juoksukuja 3 b 10, 90670 Oulu
Y-tunnus: 2900835-6

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Katariina Penttilä
044 070 3682
katariina@glowdia.fi

3. Rekisterin nimi
Sisustussuunnittelijat verkossa asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on koota tietoa sisustussuunnittelijoista, jotka toteuttavat työtä etäsuunnitteluna yli verkon.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
• sisustussuunnittelijoiden esittely;
• sisustussuunnittelijan tietojen kerääminen;
• asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi, sähköinen ja suoramarkkinointi;
• mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Monien muiden sivustojen tapaan tallennamme käyttäjistä muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä demografisia tietoja kuten ikä ja sukupuoli. Emme koskaan yhdistä tietoja siten, että niistä paljastuisi yksittäisen asiakkaan identiteetti vaan tietoja käsitellään koko asiakaskannan pohjalta palvelun laadun parantamiseksi. Käytämme näitä tietoja esim. Markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia suunnittelijan henkilötietoja:
• rekisteröidyn perustiedot kuten nimi* ja paikkakunta;
• rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*;
• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yrityksen y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys reksiteröitymiselle ja tietojen julkaisulle sivustolla. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi ylläpitää sivustoa.

6. Mistä saamme tietoja?
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan reksiteröityneeltä itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä (Suomen Paikallinen Mainostoimisto -verkosto Oy) on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedot on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuureilla ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti.

Tietokantaan on pääsy vain Suomen Paikallinen Mainostoimisto -verkosto Oy:n työntekijöillä. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita eikä aineistoa käsitellä manuaalisesti.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Glowdia Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytetään?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mikäli käytämme EU:n ulkopuolisia palveluita, käytämme ainoastaan Privacy Shield -sertifioituja palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla. Privacy Shield -sopimuksen. Tällaisia palveluita ovat mm. Google Analytics.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut henkilötiedot ja kuvat sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) palvellaksemme sivuston kävijöitä mahdollisimman hyvin. Evästeet ovat pieniä käyttäjäkohtaisia tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkoselaimeesi. Palvelin voi myöhemmin lukea selaimeesi asetetun evästeen ja näin selaimesi voidaan tunnistaa aiemmin sivuillamme käyneeksi. Evästeet helpottavat, parantavat ja nopeuttavat verkkosivujemme selausta ja käyttäjäkokemusta.

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa mm. sivustoillamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista, selaimesta sekä kiinnostuksen kohteista. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös analytiikkaan, käyttökokemuksen parantamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen.

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Jos kiellät evästeiden käytön, verkkosivumme voivat hidastua tai joidenkin niiden ominaisuuksien käyttö voi estyä.

11. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.